Wyjasnienie

Blog ten jest zapisem moich dokonań zawodowych w temacie marketingu internetowego i stanowi wartość intelektualną.

środa, 24 października 2012

Nowy krajowy koordynator programu Coffee House

Informowaliśmy o ogromnej stracie personalnej, jaką ponieśliśmy w związku ze śmiercią Ryszarda Paciochy. Praca sieci „Coffee House” będzie jednak kontynuowana, głównie dzięki całej rzeszy wolontariuszy, angażujących się w ten rodzaj służby. Po konsultacjach w czasie ostatniej konferencji „Coffee House” wyłoniliśmy nowego krajowego koordynatora tego programu. Został nim Jan Jędrzejczak z Kutna. Wierzymy, że pod jego egidą służba „Coffee House” nadal będzie się rozwijać jako skuteczne narzędzie ewangelizacji.

Brak komentarzy: